סקירה כללית

תמהיל השיווק נגזר כחלק מהכנת תכנית השיווק על פי האפיון ותוצאות ניתוח השוק.
מהם מרכיביו הנכונים של תמהיל השיווק באינטרנט? התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית, כי אין תמהיל שהוא נכון תמיד, אלא יש תמהיל המתאים למטרה מסוימת. בספר זה מוצגת המתודולוגיה של חברת A-2-Z לשיווק באינטרנט, המציגה קשת של פעולות, שבשילוב נכון מהוות את הדרך למִקסום יעילות השיווק באינטרנט .

נפתח בסקירה קצרה של הערוצים בתמהיל, ובהמשך יורחב כל נושא לגופו.