תהליך הנגשת אתרי אינטרנט מתחיל בשלב האפיון הכולל בחינה לעומק של אתר האינטרנט הקיים ותכניו השונים, ממשיך בהגשת המלצות מפורטות עבור הצוות הטכני, ובהתאם לצרכי הלקוח – ליווי שוטף של הצוות עד לסיום התהליך.

אתר קיים – בזמן תהליך הנגשת אתרי אינטרנט מתבצעת בדיקה של מקיפה הכוללת את כל היבטי הנגישות השונים ברכיבי האתר על ידי מומחה בתחום הנגשת אתרי אינטרנט, ובסופה מוגש דו"ח המפרט את הנושאים הדורשים טיפול במטרה להפיכת האתר לנגיש עם המלצות לצעדים בהם יש לנקוט.

 

אתר בתהליך הקמה – תהליך הנגשת אתרי אינטרנט של אתר בתהליך הקמה כולל ליווי שלבי הקמת האתר תוך התייחסות למרכיבי הנגישות השונים במטרה לוודא כי הוא עומד בדרישות הנגישות ישר עם עלייתו לאוויר. מדובר בתהליך חסכוני יותר מהנגשת אתר קיים, היות ותהליך ההנגשה הנו חלק מהקמת האתר מהרגע הראשון ואינו מצריך התאמות ושינויים של אתר שכבר נמצא באוויר.

חברת A-2-Z מציעה ייעוץ עבור אתרים קיימים ואתרים הנמצאים בתהליך הקמה עוד בשלב האפיון הראשוני. לחברה ניסיון רב בביצוע פרויקטים רבים בתחום הנגשת אתרי אינטרנט למאות חברות וארגונים.

תהליך הנגשת אתרי אינטרנט