ערים מובילות שינוי

  • אפיון אתר
  • עיצוב מסכים

יזמויות שמתמודדות בהצלחה עם אתגרים
בצמדי ערים שכנות, יהודיות וערביות,
ע"י צוותים משותפים של ערבים ויהודים.