geronconf 2022

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

geronconf 2022

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה נערכת לקראת הכנס הדו-שנתי ה-24. כנס זה, המשמש כמפגש המרכזי והעיקרי לכל העוסקים בעולם הזקנה, חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי המעשה העוסקים במלאכה, יתקיים לאחר שהכנס הקודם התקיים בחודש פברואר 2020, צמוד להתפרצות מגפת הקורונה.
למגפה הייתה השפעה דרמטית על המשק והחברה בכלל ועל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בפרט.
חווינו תחלואה ותמותה גבוהים במוסדות, ניתוק ובידוד בקהילה, מבני המשפחה והחברים, אך בצד זה גם גילויי התגייסות רחבה של סיוע, טיפול, תמיכה ודאגה כנה לכל מי שהיה זקוק לכך.
האגודה הישראלית לגרונטולוגיה לקחה חלק בכל המאמץ הזה, כמו ארגונים רבים אחרים. with ADHD and the change related to its development and response to treatment.

ניווט וויז