ISHLA 2022

  • אפיון אתר
  • עיצוב מסכים
  • פיתוח

הכינוס ה-58 של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת – ISHLA 2022 – תקשורת בעולם משתנה יוצא לדרך!

הכינוס יתקיים בימים רביעי-חמישי בין השעות 9-17 , בין התאריכים 26-27/1/2022 (כ"ד-כ"ה בשבט), עקב מצב התחלואה שמשתנה באופן תמידי, ולאור הצלחתו של הכינוס האחרון,
גם השנה יערך הכינוס השנתי באופן מקוון.