TASE Data Hub

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

TASE Data Hub

מערכת TASE Data Hub מאפשרת גישה ישירה לפעילים בשוק ההון ישראלי, חוקרים, חברות טכנולוגיה, רגולטורים ועוד להיחשף בקלות ובמהירות למאגרי המידע של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. במערכת ניתן למצוא מגוון רחב של נתונים ומידע על שוק ההון הישראלי שיאפשרו ללקוחות הבורסה גמישות, יעילות, שליטה וניהול טוב יותר של הצרכים העסקיים, התפעוליים והארגוניים.

dani
ניווט וויז