חוק הנגישות לאתרי אינטרנט

חוק הנגישות בישראל מחייב אותם להיות מונגשים עבור אנשים עם מוגבלויות. על פי החוק, כל אתר הנותן שירות או מידע לציבור חייב להיות נגיש ברמה גבוהה, על פי התקן הישראלי המבוסס על התקן הבינלאומי. ניתן למצוא מידע נוסף על התקן בכתובת:

http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html

קיימות מספר רמות נגישות. בעלי אתר שאינו מופעל על ידי רשות יכולים להגיש בקשה לרמת נגישות נמוכה יותר על פי קריטריונים שונים (כפי שמפורט בסעיף סעיף 19(יג)(א)(2) בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998) לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חוק הנגישות לאתרי אינטרנט דורש מבעלי מקצוע שונים בעסק להכיר את חוקי הנגישות כך שהאתר ימשיך להיות נגיש. יש לעדכן בכללים עובדים כגון עורכי תוכן, כותבי תוכן, מעצבי אתרים, מפתחי אתרים ולדרג הניהולי.

חוק הנגישות